Hudec Ji°í

Ková°ství - zámeŔnictví

Úvod
Kontakt
Fotky Plotový program Katalog výrobk¨

Kovaná probíjená m°í× 6

Kovaná probíjená m°í× k hospodá°ské budový starého mlýnu.
M°í× je zhotovena s ohledem na dobou rekonstrukci mlýnu a vychází z typ¨, které jsou pro tuto dobu typické. Byly pou×ity dva Ŕty°hrany, silnýjší je probit a je jím provleŔen slabší Ŕty°hran. Vše je zakováno, nic není sva°ováno.
Povrchová úprava - ×árový zinek + ková°ská Ŕerná barva

kovaná probíjená m°í× 


 
Zpýt