Hudec Jií

Kováství - zámenictví

Úvod
Kontakt
Fotky Plotový program Katalog výrobk

Kovaná mí ke dveím 7

Kovaná mí ke dveím do vstupu do památkov chránné fary. se skládá z horní pevné ásti a dvou otevírajících kídel. Zámek je osazen bezpeností vlokou.
Výpl míe je tvoen prohýbanou vzájemn sesponkovanou pasovinou 25x8. Celá výpl míe je nanýtována na venkovní rám z pasoviny 40x10.
Pi zavení obou kídel míe dojde k zajištní tyí na kídle bez zámku, aby nebylo moné vyhákovat.
Povrchová úprava - árový zinek + speciální kováská erná barva

Kovaná mí ke dveím

  
Zpt