Hudec Ji°í

Ková°ství - zámeŔnictví

Úvod
Kontakt
Fotky Plotový program Katalog výrobk¨

Kovaná dví°ka - m°í×ka 1

Kovaná dví°ka - m°í×ka ke kamn¨m - slou×í k p°ístupu k Ŕistícímu otvoru v kou°ovodu.

M°í×ka je vytvo°ena z nýtovaných kovaných pásovin s nanýtovaným plechem.

Povrchová úprava bezbarvý matný lak.

kovaná dví°ka - m°í×ka 
 

 
Zpýt